Home Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.
Email Drukuj PDF

Żak Centrum Nauki i Biznesu "Żak" sp. z o.o. jest ogólnopolską firmą edukacyjną, której centrala mieści się w Łodzi. Firma prowadzi szkoły policealne, licea zawodowe i ogólnokształcące, technika, gimnazja. Jest także organizatorem kursów zawodowych i dokształcających, skierowanych zarówno do młodzieży, jak i osób pracujących pragnących nabyć nowe kwalifikacje, bądź podwyższyć już posiadane kompetencje zawodowe. W jej szkołach kształci się kilka tysięcy słuchaczy, którym oferowane jest szeroki wybór kierunków nauczania - około 60 - dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Świadczone usługi edukacyjne cechuje najwyższa jakość, dostosowanie oferty do potrzeb słuchaczy oraz połączenie różnych metod kształcenia, co pozwala w najlepszy sposób na praktyczne wykorzystanie przekazywanej wiedzy. Wykładowcami są najwyższej klasy specjaliści w danej dziedzinie, posiadający wieloletnie doświadczenie pedagogiczne i metodyczne. Stale zwiększająca się ilość słuchaczy liczba osób indywidualnych i instytucji świadczy o wysokiej jakości usług.

 

Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Reklama

Logowanie


Z ostatniej chwili

Biuro Rekrutacji Projektu:
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" sp. z o.o.
ul. Chopina 17, 62-510 Konin Tel. 063 245 48 07, tel./fax: 063 244 81 11 e-mail: konin@zak.edu.pl

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie "Profesjonalny Handlowiec-szkolenia dla pracowników MŚP". Prosimy o wypełnienie wszystkich pól, wydrukowanie i własnoręczne podpisanie.
Wypełniony formularz prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać faxem lub pocztą do Biura Rekrutacji Projektu pod adres: Centrum Nauki i Biznesu "Żak" sp. z o.o., ul. Chopina 17, 62-510 Konin, tel./fax 063 244 81 11 lub do Biura Projektu fax nr 042 631 11 14.
Dodatkowo prosimy o załączenie kserokopii dokumentu potwierdzającego adres zameldowania.