Home Zaloguj
Aby zobaczyć tę część witryny, zaloguj się.
Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Reklama

Z ostatniej chwili

Biuro Rekrutacji Projektu:
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" sp. z o.o.
ul. Chopina 17, 62-510 Konin Tel. 063 245 48 07, tel./fax: 063 244 81 11 e-mail: konin@zak.edu.pl

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie "Profesjonalny Handlowiec-szkolenia dla pracowników MŚP". Prosimy o wypełnienie wszystkich pól, wydrukowanie i własnoręczne podpisanie.
Wypełniony formularz prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać faxem lub pocztą do Biura Rekrutacji Projektu pod adres: Centrum Nauki i Biznesu "Żak" sp. z o.o., ul. Chopina 17, 62-510 Konin, tel./fax 063 244 81 11 lub do Biura Projektu fax nr 042 631 11 14.
Dodatkowo prosimy o załączenie kserokopii dokumentu potwierdzającego adres zameldowania.